Ikonografia Fryderyka Chopina

Bibliografia

Źródła

Kobylańska K., Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną, Warszawa 1972.

Liszt F., Chopin, Kraków 2010.

Sand G., Lukrecja Floriani, Warszawa 2009.

Sydow B. E., Korespondencja Fryderyka Chopina, t. I, Warszawa 1955.

Sydow B. E., Korespondencja Fryderyka Chopina, t. II, Warszawa 1955.


Opracowania

Banach J., Tematy muzyczne w plastyce polskiej. Grafika i rysunek, Kraków 1962.

Binental L., Chopin. W 120-tą rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiątki, Warszawa 1930.

Bory R., La vie de Frederic Chopin par l’image, Genewa 1951.

Boschot A., Portrait de musicie, Paryż 1947.

Brudnicki J., Fryderyk Chopin 1810-1849. Poradnik bibliograficzny, Warszawa 1960.

Burger E., Frederic Chopin: Eine Lebenschronik in Bildern und Dokumenten, Monachium 1990.

Grygier E., Zacharska A., Plakat muzyczny, Warszawa 1980.

Idzikowski M., Sydow B. E., Portret Chopina. Antologia ikonograficzna, Kraków 1963.

Idzikowski M., Sydow B. E., Portret Fryderyka Chopina, Kraków 1952.

Karpiński M., Fryderyk Chopin w plakacie artystycznym, Warszawa 2010.

Kobylańska K., Chopin w kraju. Dokumenty i pamiątki, Kraków 1955.

Kotkowska-Bareja H., Pomnik Chopina, Warszawa 1970.

Kotkowska-Bareja H., Wacław Szymanowski. 1859-1930. Malarstwo, rzeźba, Warszawa 1981.

Kozielec M., Maria Jarema „Fryderykowi Chopinowi”, Kraków b.r.w.

Kurpik M., Chopin. Plakat polski, Olszanica 2010.

Melbechowska-Luty A., Chopin w malarstwie polskim od romantyzmu do modernizmu, w: Gołąb M. (red.), Chopin w kulturze polskiej, Wrocław 2009.

Melbechowska-Luty A., Teofil Kwiatkowski 1809-1891, Wrocław 1966.

Michałowski K., Bibliografia chopinowska 1849-1969, Kraków 1970.

Mirska M., Hordyński W., Chopin na obczyźnie, Kraków 1965.

Rudzka A., Gosławski. Rzeźby, monety, medale, Warszawa 2009.

Siemieńska H., Historia budowy pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 1929.

Starzyński J., O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1965.

Stromenger K., Sydow B. E., Rudziński W.,  Almanach Chopinowski 1949, Kraków-Warszawa 1949.

Tatarkiewicz W., O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura, rzeźba, Warszawa 1966.

Tomaszewski M., Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Kraków 2005.

Tomaszewski M., Weber B., Fryderyk Chopin. Diariusz par image, Warszawa 1990.

Więcek A., Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, Kraków 1972.

Wilczek T., Pomnik Fryderyka Chopina w Gliwicach. Okoliczności i historia budowy, Katowice 1983.

Wilczkowska-Grabowska M., Chopin w malarstwie, grafice i rzeźbie polskiej 1890-1939, Warszawa 1983.

Wawrzykowska-Wierciochowa D., Muza Słowackiego i Chopina, Warszawa 1986.

Zamoyski A., Chopin, Warszawa 1985.


Artykuły

Adamowski J., XX lat Towarzystwa im. Ferenca Liszta, „Kultura i Biznes” 2009, nr 49, s. 18.

Dobroniak P., Gdzie jest polski pomnik Chopina?, „Cooltura. Polish Weekly Magazine” 2010, nr 18, s. 58-59.

Eigeldinger J. J., Chopin i „błękitny ton”. Interpretacja Preludium op. 45, tłum. Z. Skowron, „Muzyka” 1997, nr 4, s. 101-124.

Grąbczewska M. M., Powstanie i historia dagerotypowych wizerunków Fryderyka Chopina – nowe ustalenia, „Muzyka” 2008, nr 3, s. 75-86.  

Grochala A.Chopin i jego malarz. Teofil Kwiatkowski (1809-1891) – malarstwo i rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Biblioteki Polskiej w Paryżu, Warszawa 2010.

Idzikowski M., Maska Chopina na Zamku Królewskim, „Ruch Muzyczny” 1971, nr 20, s. 18.

Idzikowski M., Nieznany zaginiony portret Fryderyka Chopina, „Ruch Muzyczny” 1947, nr 6, s. 13-14.

Idzikowski M., Straty wojenne w portretach Fryderyka Chopina, „Ruch Muzyczny" 1962, nr 20, s. 20.

Kaczyński T., Pomnik Chopina w Londynie, „Ruch Muzyczny” 1976, nr 4, s. 2-4.

Kamieński S. Z., O radomskiej rzeźbie pomnikowej (część ósma). Chopin, „Miesięcznik Prowincjonalny” 2010, nr 2, s. 6-8.

Kobylańska K., Nieznany portret Chopina, „Ruch Muzyczny” 1968, nr 16, s. 18-19.

Konarski K., Dwa niedoszłe pomniki, „Ziemia” 1922, nr 21, s. 355-356.

Kotkowska-Bareja H., Wizerunki Chopina w polskiej rzeźbie, www.chopin.pl/chopin_w_rzeźbie.pl.html (05.05.2010).

Księski J., Mało znany pomnik Chopina, „7 dni” 1984, nr 22, s. 6.

Kwiatkowski T., Ładny gips, „Dziennik Literacki” 1949, nr 28, s. 6.

Melbechowska A., Teofil Kwiatkowski – malarz Chopina, „Biuletyn Historii Sztuki” 1961, nr 2, s. 118-132.

Nectoux J. M., Katalog najcenniejszych eksponatów z kolekcji chopinowskiej Edouarda Ganche’a, tłum. Michalik M., „Rocznik Chopinowski” 1985, nr 17, s. 243-251.

Niewiadomski E., O rzeźbach Biegasa, „Życie i Sztuka” 1902, nr 25, s. 285-286.

Nikołajew W., Odtworzenie dagerotypu Fryderyka Chopina, „Rocznik Chopinowski” 1986, nr 18, s. 169-171.

Nikołajew W., O czym mówią portrety, „Ruch Muzyczny” 1988, nr 2, s. 24-25.

Nowaczyk H., O portrecie Chopina „do Reichstala podobnym”, „Ruch Muzyczny” 1998, nr 1, s. 33-34.

Pietkiewiczówna A., Pomnik Chopina w Dusznikach, „Ruch Muzyczny” 1947, nr 24, s. 8-9.

Pisarenko O., Londyński pomnik Chopina, „Ruch Muzyczny” 1975, nr 8, s. 16.

Potocki A., O konkursie, „Sztuka” 1904, nr 7, s. 323-328.

Puget J., Konkurs na pomnik Chopina, „Ruch Muzyczny” 1949, nr 11/12, s. 25-30.

Pujmanowa O., Chopin i Delacroix, „Ruch Muzyczny” 1964, nr 4, s. 14-15.

Sielużycki Cz., „Biuściku mego do domu nie posyłaj… bo by się przelękli”, „Ruch Muzyczny” 1991, nr 1, s. 7.

Sielużycki Cz., Korekty do ikonografii chopinowskiej, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 3, s. 9-12.

Sielużycki Cz., Nowo odkryta maska pośmiertna Fryderyka Chopina, „Materiały i Prace Antropologiczne” 1985, nr 105, s. 133-136.

Sielużycki Cz., Prace chopinowskie rzeźbiarza Jean-Baptiste-Auguste Clesingera, „Rocznik Chopinowski” 1984, nr 16, s. 119-151.

Starzyński J., Dwa koncerty, „Biuletyn Historii Sztuki” 1966, nr 2, s. 243-250.

Sydow B. E., Chopin i Delacroix (Historia jednego portretu), „Kwartalnik Muzyczny” 1949, nr 26/27, s. 15-26.

Sydow B. E., Chopin w Brazylii, „Ruch Muzyczny” 1948, nr 2, s. 12-13.

Sydow B. E., Przyjaźń dwóch genialnych artystów, „Ruch Muzyczny” 1947, nr 6 s. 1-4.

Urbanowicz B., Międzynarodowy Konkurs na Plakat Chopinowski, „Przegląd Artystyczny” 1959, nr 1, s. 38-41.

Waldorff J., Chopin dla 11 miast, „Polityka” 1974, nr 5, s. 9.

Wegner J., Odnalezione portrety Chopina, „Muzyka” 1954, nr 3/4, s. 36-44.

Więcek A., Trzy medale chopinowskie, „Muzyka” 1964, nr 1/2, s. 122-126.

Wilczkowska M., Fryderyk Chopin w plastyce polskiej na przełomie XIX i XX, „Rocznik Chopinowski” 1981, nr 13, s. 97-123.

Witt P., Pędzel i nożyce, „Sztuka” 1980, nr 1, s. 50-52.

Wróblewska-Straus H., Exhibitions at the Warsaw Fryderyk Chopin Society, „Chopin in the World” 1989, nr 4, s. 38-40.

b. a., Odsłonięcie pomnika Chopina w Szanghaju, „Ruch Muzyczny” 2007, nr 6, s. 4.

b. a., Pomnik Chopina w Tiranie, „Ruch Muzyczny” 2003, nr 25, s. 7.  

 

Katalogi wystaw

Aleksińska E., Motywy muzyczne w sztuce medalierskiej. Wystawa ze zbiorów Mieczysława Solarika, Poznań 1991.

Bakalarczyk J., Czerwosz W., Sikora S., Szambelan K., Ogólnopolska Wystawa Medalierstwa 1965-1969, Warszawa 1969.

Bularz-Różycka L., Lewińska B., Krakowskie chopinalia. Wystawa w 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, Kraków 1999.

Danielewicz I., Dzięciołowski A., Chopin. Ikonosfera romantyzmu, Warszawa 2010.

Dąbrowska D., Muzyka i brąz, Warszawa 1995.

Demkowska Z., Ewa Olszewska-Borys. Medale, Warszawa 1981.

Deryng X., Czarnocka A., Biegas et la musique. Bibliotheque Polonaise de Paris, 25 Octobre – 2 Decembre 2006, Paryż 2006.

Grońska M., Teofil Kwiatkowski 1809-1891. W stulecie śmierci. Wystawa monograficzna ze zbiorów polskich, Warszawa 1991.

Grońska M., Zabrzeska-Pilipajć A., Plakat chopinowski. Wystawa w 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, Warszawa 1999.

Kobylańska K., Katalog wystawy. W 150 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina,   Kraków 1960.

Kruszewska E., Plakat muzyczny, Warszawa 1980.

Maćkowiak H., Józef Markiewicz. Medale, Słupsk 1986.

Markiewicz J, Wystawa medali i rzeźb Józefa Markiewicza, Duszniki Zdrój 1980.

Markowska E., Chopin 1999 – źródła i konteksty. III Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, Warszawa 1999.

Morawińska A., Romantyzm. Malarstwo w czasach Fryderyka Chopina,   Warszawa 1999.

Osos J., Wróblewska H., Studia nad Chopinem w rzeźbie Ferdynanda Jarochy. Warszawa 4 VIII – 15 IX 1973, Warszawa 1973.

Piętaszewska Z., Turło D. T., Ikonografia Fryderyka Chopina i Jego epoki, Warszawa 1971.

Poprzęcka M., Chopin i malarstwo, w: Morawińska A. (red.), Romantyzm. Malarstwo w czasach Fryderyka Chopina, Warszawa 1999, s. 23-31.

Purc-Stępniak B., Usłyszeć obraz. Muzyka w sztuce europejskiej od XV do początku XX wieku, Gdańsk 2007.

Renes A., Hommage a Chopin. Katalog wystawy rzeźby, Warszawa 1990.

Ruszczyc G., Zając T., Bedyńska J., Konkurs na plakat. 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina 1810-2010, Warszawa 2010.

Sroka M., „Chopinowi” Duda Gracz, Babice Stare 2005.

Wróblewska H., Fryderyk Chopin i ludzie Jego epoki w medalierstwie, Warszawa 1967.

Wróblewska H., Fryderyk Chopin wczoraj i dziś. Katalog wystawy. Warszawa 7‑25 października 1970, Warszawa 1970.

Wróblewska H., Portret Fryderyka Chopina, Warszawa 1975.

Wróblewska-Straus H., Chopin daleko rozsławił swe imię. Katalog wystawy, Warszawa 1999.

Wróblewska-Straus H., Kolekcje chopinowskie. Katalog wystawy, Warszawa 1985.

Wróblewska-Straus H., Markiewicz K., Fryderyk Chopin i bracia Kolbergowie na tle epoki. Przyjaźń. Praca. Fascynacje, Warszawa 2005.

Zamoyski A., Chopin. Duch romantyzmu, w: Morawińska A. (red.), Romantyzm. Malarstwo w czasach Fryderyka Chopina, Warszawa 1999, s. 32-36.

b. a., Wystawa medali i rzeźb Józefa Markiewicza, Duszniki Zdrój 1980.


Copyright © 2015. All Rights Reserved