Ikonografia Fryderyka Chopina

Rzeźba

Przegląd dzieł rzeźbiarskich poświęconych kompozytorowi porządkuje chronologia ich powstawania. Reguła ta nie obowiązuje w przypadku, gdy konkretny twórca jest autorem wielu prac dedykowanych Chopinowi. Są one wówczas omawiane w jednym wątku, co z jednej strony pozwala objąć dzieła wspólnym rodowodem, z drugiej zaś sprzyja przejrzystości wywodów.

Przyjęcie tradycyjnych kryteriów podziału na rzeźbę pełną i relief czy portrety gabinetowe i pomniki w przypadku ikonografii chopinowskiej nie sprawdza się. Dzieje się tak chociażby z powodu wznoszenia pomników Chopina przy wykorzystaniu wcześniej powstałych wizerunków – często o kameralnych gabarytach[1].

W rozważaniach o rzeźbie stosunkowo dużo miejsca zajmuje historia pomnika Chopina projektu Wacława Szymanowskiego. Wydaje się bowiem, że ze względu na rangę monumentu oraz jego tragiczne dzieje, zamieszczenie szerszego opracowania jest istotne i wskazane. 

Portrety z natury

Jean-Baptiste-Auguste Clesinger

Lata 1850-1939. Część I

Lata 1850-1939. Część II

Pomnik w Łazienkach

Lata po II wojnie światowej. Część I

Lata po II wojnie światowej. Część II

Lata po II wojnie światowej. Część III[1] W ten sposób wykorzystano rzeźby Bolesława Syrewicza, Zofii Wolskiej, Andrzeja Renesa, Adama Romana i wielu innych.

Copyright © 2015. All Rights Reserved